Voorwaarden voor bewonersinitiatief

Voordat je een donatieaanvraag indient voor een bewonersinitiatief, willen we je vragen om goed te controleren of je aan de voorwaarden van Fonds 1818 voldoet. 

Dit zijn onze voorwaarden 

 • Het plan wordt ingestuurd namens minimaal drie aanvragers die geen familie van elkaar zijn of in hetzelfde huis wonen.
 • Jullie hebben één van de zes beschikbare bedragen nodig: 250, 500, 750, 1.000, 1.250 of 1.500 euro.
 • Er is geen stichting of vereniging die de aanvraag kan indienen.
 • Het is een bewonersinitiatief: een project van bewoners voor hun eigen straat, buurt of wijk.
 • Alle initiatiefnemers wonen in de straat, buurt of wijk waar het initiatief plaatsvindt.
 • De aanvragers zijn 16 jaar of ouder.
 • Het gaat om een activiteit in de regio van Fonds 1818.
 • Meerdere bewoners uit de buurt hebben baat bij het project.
 • Het is niet de bedoeling om winst te maken.
 • Iedereen zet zich vrijwillig in voor het project.
 • Je mag slechts één keer per jaar een aanvraag indienen voor hetzelfde project.
 • Het project begint op zijn vroegst twee weken na de aanvraagdeadline. 
 • Het project begint binnen een half jaar na de toekenning van de donatie.
 • Het geld is niet bestemd voor de aanschaf van sportmaterialen en (waardevolle) apparatuur, zoals trampolines, computers, printers, beamers, foto- en videoapparatuur.
 • Voor straat- en buurtfeesten is een maximaal bedrag beschikbaar van 250 euro.
 • Zorg voor een gespecificeerde begroting van de kosten. Projecten zonder begroting nemen we niet in behandeling.

Doe de quickscan

Wil je op een snelle en handige manier ontdekken of je aan onze basisvoorwaarden voldoet? Doe dan de quickscan.

Benieuwd of je bij Fonds 1818 aan het juiste adres bent?

Start de quickscan